English | Castellano | Català
http://www.badosa.com
RSS
Editor literario en Internet desde 1995
Novedades desde
Motor de Inlibris.com
Actualización de Badosa.com Primera: 24/11/95 • Última: 01/06/20 • Próxima: 01/07/20
Contracte indefinit
Por Quim Siles RSS
Relato • 14.047p • Catalán
Narratives globals RSS / Octubre 1997
Leer Descargar la página de esta obra en formato de libro electrónico EPUB Descargar la página de esta obra en formato de libro electrónico para Amazon Kindle Descargar el libro-e para Microsoft Reader (91Kb) Descargar el libro-e para Rocket eBook o REB1100 (41Kb) Añadir este título a mi biblioteca personal Permalink

Ebook Un home s’instal·la en un balneari amb una missió molt especial. Quim Siles ens proposa aquesta irònica metàfora sobre la vida laboral. En sis parts.

«Havia arribat al balneari en tren, bus i sense complicacions. Cap a les tres del migdia s’atansà al mostrador, on fou rebut pel professional somrís d’un noi jove i uniformat; deixà l’única maleta que duia a terra i s’identificà, amb la documentació en una mà i amb un somriure d’inseguretat arrossegant-se-li per sota el nas. El noi uniformat recollí la documentació presentada, comprovà que la reserva fos correcta i, en determinar que ho era, la tornà al nou client i deixà una clau sobre el taulell...»

Claves: fax, noia, empresa, balneari

Esta colección RSS

Narratives globals es una colección de ficción en catalán que reúne relatos, novelas y obras por entregas.

RSS

RSS

Acceda a los contenidos de esta página con RDF Site Summary (RSS 1.0).

¿Necesita un lector de RSS?

¿Otras opciones? Visite nuestro ContentServer.

Concepción, diseño y desarrollo: Xavier Badosa (1995–2020)