English | Castellano | Català
http://www.badosa.com
RSS
Literary Publisher on the Internet since 1995
What’s new since
Powered by Inlibris.com
Badosa.com Update First: 24/11/95 • Last: 01/02/20 • Next: 01/03/20
Contracte indefinit
By Quim Siles RSS
Story • 14,047w • Catalan
Narratives globals RSS / October 1997
Read Download the page of this work in EPUB e-book format Download the page of this work for Amazon Kindle Download the e-book for Microsoft Reader (91Kb) Download the e-book for Rocket eBook o REB1100 (41Kb) Add this title to my personal bookshelf Permalink

Ebook Un home s’instal·la en un balneari amb una missió molt especial. Quim Siles ens proposa aquesta irònica metàfora sobre la vida laboral. En sis parts.

«Havia arribat al balneari en tren, bus i sense complicacions. Cap a les tres del migdia s’atansà al mostrador, on fou rebut pel professional somrís d’un noi jove i uniformat; deixà l’única maleta que duia a terra i s’identificà, amb la documentació en una mà i amb un somriure d’inseguretat arrossegant-se-li per sota el nas. El noi uniformat recollí la documentació presentada, comprovà que la reserva fos correcta i, en determinar que ho era, la tornà al nou client i deixà una clau sobre el taulell...»

Keys: fax, noia, empresa, balneari

This collection RSS

Narratives globals is a collection of fiction in Catalan that gathers stories, novels, and serial stories.

Inlibris.com

The Literary Directory

Find authors, books, publishers, agents, etexts, ezines, dictionaries, workshops, libraries, prizes, and much more.

Or let Inlibris pick 10 literary sites at random for you.

Idea, design & development: Xavier Badosa (1995–2020)