English | Castellano | Català
http://www.badosa.com
RSS
Editor literari a Internet des del 1995
Novetats des de
Motor d’Inlibris.com
Actualització de Badosa.com Primera: 24/11/95 • Darrera: 01/01/20 • Propera: 01/02/20

En aquests moments, Badosa.com no accepta més originals. No es farà acús de rebut ni es consideraran acceptats els originals enviats en una data posterior al dia 4 d’abril del 2010. La normativa d’admissions que segueix no es considera vigent i es mostra només a efectes informatius.

Badosa.com brinda un servei gratuït de difusió de textos literaris. Per tant, no cobra als lectors però tampoc retribueix els autors.

La forma de comunicació de Badosa.com amb els seus col·laboradors és el correu electrònic. Per publicar a Badosa.com cal disposar d’una adreça de correu electrònic de contacte.

Badosa.com no accepta textos anònims però sí publica obres sota pseudònim.

La publicació a Badosa.com no comporta una limitació dels drets de l’autor en relació amb la seva obra: l’autor només autoritza Badosa.com a publicar la seva obra a la seva seu a Internet.

Actualment, Badosa.com accepta obres en català, castellà, anglès i francès. Aquestes llengües es refereixen al text sotmès a consideració. Amb absoluta independència d’aquestes llengües, l’autor podrà enviar, per a la seva publicació, traduccions als idiomes que vulgui del text sotmès a consideració. No obstant, les traduccions —que no aniran mai a càrrec de Badosa.com— només han d’enviar-se un cop la publicació del text sotmès a consideració ha estat acceptada, mai abans.

L’objecte de Badosa.com és la publicació de textos literaris inèdits. Aquest darrer concepte (inèdit) inclou tots els mitjans de difusió, i sobretot Internet (p.e., un altre lloc web similar a Badosa.com o, fins i tot, la pàgina personal de l’autor). Badosa.com no publicarà obres que no siguin significativament inèdites. Un text que hagi tingut una difusió molt restringida es considerarà «significativament inèdit». En enviar un text no oblidi especificar-ne el grau de difusió del qual ha gaudit (mitjà, tirada, adreça, país, etc.).

Badosa.com no està especialitzada en cap gènere literari: no rebutja cap gènere si el text gaudeix de l’interès literari necessari. Per aquest mateix motiu, els lectors de Badosa.com no acudeixen a la nostra seu a la recerca d’un gènere específic. Alguns gèneres (com la ciència-ficció o el terror) tenen audiències específiques i estan ben representats a seus especialitzades a Internet. La publicació a Badosa.com no és segurament la forma més eficaç d’accedir a aquestes audiències.

En el cas d’obres per lliuraments, l’autor ha d’enviar-ne per a la seva acceptació els cinc primers episodis i una sinopsi general de l’obra.

Els motius per no publicar un text a Badosa.com són diversos i alguns d’ells no estan relacionats amb la seva qualitat. L’adequació al mitjà (Internet) és també un dels nostres criteris de selecció.

L’activitat de Badosa.com no és la crítica literària: Badosa.com no manifesta en cap cas la seva opinió sobre les obres presentades. Decideix o no publicar-les sense justificar la seva elecció.

Les obres han d’enviar-se com a documents de text adjunts a la següent adreça de correu electrònic (assumpte: «Text per publicar»):

(Si us plau, acabi de llegir la normativa abans d’enviar la seva obra.)

Els formats de text acceptats són:

  • text enriquit (*.rtf)
  • MS Word (*.doc)

Si utilitza un sistema que no suporta aquests formats, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres a les adreces esmentades abans d’enviar el document. En cap cas envïi documents de més de 75Kb sense abans comunicar-nos-ho.

Al començament del document ha de constar sempre:

  1. El títol de l’obra.
  2. El nom de l’autor (i el pseudònim si s’escau).
  3. La seva adreça de correu electrònic.
  4. Un subtítol com a adscripció genèrica (p.e., «conte fantàstic», «poemes d’amor»). El subtítol no pot tenir només qualificatius d’extensió (p.e., «conte curt»); ha d’incloure una adscripció temàtica de l’obra.
  5. L’any de creació de l’obra.
  6. El grau de difusió del qual ha gaudit l’obra (si no ha estat mai difosa al públic es posarà INÈDITA).

Badosa.com sol acusar la recepció dels textos en el termini de dos dies. Si en el transcurs d’una setmana no ha rebut la confirmació de la recepció correcta del seu text, faci’ns-ho saber.

Si el text que ens envia és acceptat ens posarem en contacte amb vostè a la seva adreça de correu electrònic. Si us plau, no s’impacienti: els textos són avaluats per estricte ordre d’arribada.

Subscriure’s

Al nostre butlletí

Rebi informació sobre actualitzacions i contingut a Badosa.com, directament a la seva bústia de correu.

Concepció, disseny i desenvolupament: Xavier Badosa (1995–2020)