English | Castellano | Català
http://www.badosa.com
RSS
Editor literari a Internet des del 1995
Novetats des de
 
Actualització de Badosa.com Primera: 24/11/95 • Darrera: 01/06/24 • Propera: 01/07/24

Badosa.com difon continguts de diversa autoria. La llicència associada a ells també és diversa. En general, podem distingir els tipus següents:

Continguts literaris

© Badosa.com publica obres literàries cedides pels usuaris del servei. Els termes d’aquesta llicència són establerts pels propis autors de les obres cedides. Per defecte, aquestes obres es publiquen en règim de copyright (©). Per tant, els seus autors es reserven tots els drets (a no ser que al peu del text publicat s’especifiqui una otra cosa): la republicació dels continguts literaris de Badosa.com requereix l’autorització expressa del seu autor (contacti amb nosaltres per posar-se en contacte amb l’autor).

Continguts no literaris

Llicència Creative Commons Reconeixement 3.0 Els continguts elaborats per Badosa.com estan sota una llicència de Creative Commons Reconeixement 3.0. En general, són continguts elaborats per Badosa.com aquells que no són atribuïts a cap autor.

Programari

Licencia Creative Commons GNU General Public License Per al funcionament del lloc, ha estat necessari desenvolupar programes. El codi font d’alguns d’ells està accessible a la xarxa (per exemple, els javascripts). Si no s’estableix el contrari, aquests programes estan sota una Llicència Creative Commons GNU General Public License. Cal tenir en compte tanmateix que aquests programes poden fer ús de funcions o bliblioteques externes que disposen de les seves pròpies llicències.

Privacitat

Aquest lloc no requereix registre i no conserva informació de caràcter personal. Confiem en Google Analytics (GA) per mesurar l’ús del servei. Consulta la política de privacitat de GA. Badosa.com utilitza gal·letas pròpias per recordar les seves preferèncias. El nostre proveïdor d’allotjament té habilitats registres d’accesos que graven l’adreça IP de les peticions.

Ebook destacat

Publicat a Badosa.com
Més informació sobre aquest ebookRates (Relat)
per
David Medina
Concepció, disseny i desenvolupament: Xavier Badosa (1995–2024)