Navegador poètic RSS Castellano | Català
De rigurós dol una persona escombra un mític punt G gens fàcil de localitzar estrany.

Intro

Literatura és reciclatge. Frases construïdes a partir de la combinació de fragments d’obres publicades a Badosa.com. Cadàvers exquisits creats per una màquina poètica que estableix estranyes associacions. Per pensar o inspirar-se.

Premi el botó Nova per obtenir una nova frase. Si durant la sessió vol conservar (a l’apartat Guardades) una frase que li agrada, utilitzi el botó Guardar. Construeixi així la seva pròpia història.

Per saber més visiti l’apartat Què és.

A l’apartat Widgets s’ofereixen diverses solucions per incorporar les frases del Navegador poètic al seu lloc web o blog. Per als desenvolupadors que necessitin la màxima flexibilitat (p.e., per construir mashups), hem documentat la nostra API, que permet accedir a la informació dinàmica del Navegador poètic en una diversitat de formats.

Què és

El Navegador poètic és una creació original de Badosa.com que es va incorporar a la nostra seu l’1 de novembre del 1998 amb motiu de la celebració del nostre tercer aniversari a la xarxa. Quasi deu anys després, l’abril del 2008, es va publicar la versió actual.

Una nova forma de trobar continguts

El Navegador poètic proporciona una nova forma de trobar continguts i, per tant, és en certa manera un buscador. Però és un buscador un xic estrany perquè cal que serveixi per a trobar uns continguts (literaris) que tenen unes característiques especials. Podem agrupar les obres literàries per autors o per gèneres però aquestes o altres classificacions resulten fins a cert punt irrellevants ja que per si mateixes no poden garantir al lector el gaudi estètic que busca en el text. L’obra literària és un caramel embolcallat per un títol: cal que el lector faci l’esforç de desfer l’embolcall i provar-la per a saber si és bona. I és que quan es tracta d’art no sabem el que busquem fins que ho trobem: l’obra literària crea la pregunta que respon. D’altra banda, la literatura és un assumpte subjectiu en el sentit que precisa d’una subjectivitat (la consciència del lector), un terreny en el qual pugui fructificar el gaudi estètic.

Si classificar les obres literàries segons uns criteris no ens facilita necessàriament l’accés als continguts que anhelem i si resulta força difícil que un ordinador pugui avaluar per nosaltres el gaudi estètic que ens proporcionaran aquestes obres, ¿com pot doncs una màquina ajudar-nos a trobar continguts literaris?

La màquina no pot acomplir una tasca que és inalienablement nostra però sí que pot assistir-nos en la tasca de desembolcallar el caramel, de penetrar en el text, pot auxiliar el text a sortir de la seva crisàlide. Com? Deixant que el text flueixi. Per tal de dinamitar aquest rectangle monolític de lletres que és el text observat des de fora, el Navegador poètic dispara significats al visitant (lector potser malgrat ell mateix) en forma de micro-fragments de les obres publicades a Badosa.com. D’aquesta manera, el Navegador poètic és un bombardejador de sentits, de suggeriments. Clicant sobre les paraules, el lector pot accedir al text original complet.

Un generador de nous continguts

Però el Navegador poètic no és solament una nova forma de trobar continguts. És també un generador de nous continguts.

La literatura és combinatòria: qualsevol obra és una combinació diferent dels elements d’obres anteriors, una citació d’obres prèvies, un remix. Partint d’aquesta concepció que entronca amb el corrent de la literatura potencial (oulipo), el Navegador poètic no es limita a seleccionar fragments dels textos publicats a Badosa.com sinó que a més a més, seguint les pràctiques dels surrealistes i dels dadaistes, els creua entre si i crea «cadàvers exquisits».

Gràcies a aquest aparellament incestuós (totes les obres estan emparentades), a aquest reciclatge de sentits, sorgeix una obra essencialment nova. És una obra col·lectiva però, si fins ara la creació d’una obra entre diversos autors era el producte d’un esforç de col·laboració, en el cas del Navegador poètic, el resultat és una obra col·lectiva en la qual no ha calgut cap tipus de col·laboració entre els autors. És a més a més una obra infinita perquè aquest enllaçament espontani de paraules no s’atura mai i suggereix lectures a partir d’un conjunt creixent de possibilitats (la base de coneixement del Navegador poètic augmenta amb el magatzem d’obres publicades a Badosa.com).

Finalment, en aquest procés d’aflorament de sentits, el poder de suggestió de les frases que compon i recompon el Navegador poètic pot potser esdevenir una bona teràpia contra el bloqueig de l’escriptor. Per això, doncs, el Navegador poètic és també una màquina inspirativa.

El Navegador poètic reinterpreta algunes de les idees dels pares de l’hipertext, de Vannevar Bush («As We May Think») i el seu memex, que va inventar el concepte, i de Ted Nelson (Literary Machines) i el seu projecte Xanadu, que va inventar el terme, ja que en efecte es tracta d’una màquina poètica (per oposició a una màquina matemàtica, de calcular) que estableix estranyes associacions.

Widgets

El Navegador poètic construeix frases oníriques; vostè decideix com i on les incorpora: al seu bloc personal, al seu escriptori virtual personalitzat o fins i tot a l’escriptori del seu ordinador. Li oferim una diversitat de solucions d’integració.

(Si vostè és un desenvolupador, consulti l’apartat API per gaudir de més flexibilitat encara.)

Widget a una pàgina personal

Proporcionat per Google

Mostra
Gadget de Google

Cliqui la imatge per personalitzar i obtenir el codi d’aquest requadre.

Característiques

Permet visualitzar 5 frases distintes cada hora.

Proporcionat per Badosa.com

Mostra
Copiï, adapti i enganxi a la seva pàgina el següent codi
<script type="text/javascript" 
    src="http://www.badosa.com/api/?o=np&amp;f=if&amp;l=ca&amp;c=0000ff&amp;bc=ffffff&amp;tc=ffffff&amp;fc=000000&amp;w=200">
</script>

Adapti l’amplada a les seves necessitats (en el codi d’exemple, és de 200px). L’aparença del requadre pot determinar-se amb els paràmetres w (amplada), c (color del requadre), bc (color del fons), tc (color del títol) i fc (color del text). Consulti l’apartat API per més detalls.

Característiques

Mostra una frase distinta cada hora.

Proporcionat per Twitter

Mostra
Característiques

El Navegador poètic disposa d’un canal en castellà a Twitter anomenat Oniros que s’actualitza de forma automàtica un cop al dia aproximadament. Segueixi Oniros a Twitter i podrà incloure un requadre semblant a aquest al seu lloc.

També pot utilitzar aquest canal per obtenir una frase diària per al seu lloc web:

Mostra

Copiï i enganxi a la seva pàgina el següent codi
<script type="text/javascript">function oniros(obj) { document.getElementById('oniros').innerHTML = obj[0].text; } </script>
<span id="oniros"></span>
<script type="text/javascript" src="http://twitter.com/statuses/user_timeline/oniros.json?callback=oniros&amp;count=1"></script>

Widget per a un escriptori virtual o pàgina d’inici personalitzada

Gadget per a Google

Hem desenvolupat el gadget per a Google Frases oníriques del dia. La tecnologia de gadgets de Google li permet afegir widgets a les pàgines de diferents serveis de la companyia, com per exemple iGoogle (pàgina personalitzada de cerca).

Mostra

Gadget Frases oníriques del dia Afegir a Google

Característiques

Permet visualitzar 5 frases distintes cada hora.

Widget per a Netvibes

Pot incloure el Navegador poètic en el seu escriptori virtual Netvibes gràcies al nostre widget Frases oníriques del dia.

Mostra

Frases oníriques del dia Afegir a Netvibes

Característiques

Permet visualitzar tantes frases com vulgui.

Widget per a Windows Live

El nostre widget per a Netvibes està desenvolupat en l’estàndard UWA (Universal Widget API) que permet la seva migració a d’altres entorns. Visiti la pàgina del widget Frases oníriques del dia per instal·lar-lo a Windows Live.

Widget per al seu escriptori o navegador

Gràcies a UWA (Universal Widget API) el nostre widget està també disponible per a la barra lateral de Windows Vista, per a Apple Dashboard i per al navegador Opera. Visiti la pàgina del widget Frases oníriques del dia i esculli el sistema en què vol instalar-lo.

(En el cas d’Opera, haurà d’arrossegar el document frasesonriques.zip al seu navegador.)

Canal a Twitter

TwitterEl Navegador poètic disposa d’un canal a Twitter anomenat Oniros (en castellà) que s’actualitza de forma automàtica un cop al dia aproximadament. Si és usuari de Twitter, afegeixi Oniros a la seva llista d’amics.

RSS

Canal propi

RSSSegurament la forma més senzilla i flexible de rebre les frases oníriques del Navegador poètic és subscriure’s al seu canal RSS.

Pot rebre automàticament canals RSS a la barra lateral del seu escriptori, al seu navegador, al seu lector d’RSS preferit o a la web (Netvibes, Bloglines, Google Reader, Mi Yahoo!, etc.).

Adreça
http://www.badosa.com/api/?o=np&f=rss&l=ca
Característiques

Emet una nova frase cada hora.

Canal d’Oniros a Twitter

També pot seguir en format RSS el canal d’Oniros (en castellà) a Twitter.

Adreça
http://twitter.com/statuses/user_timeline/14354940.rss
Característiques

Emet aproximadament una frase (en castellà) al dia. (A diferència del nostre propi canal RSS, l’RSS d’Oniros no inclou enllaços amb les obres originals de Badosa.com.)

API

L’API de Badosa.com li permet accedir a tota la funcionalitat del Navegador poètic per utilizar-lo com vulgui amb les següents restriccions:

 1. No pot eliminar contingut generat pel Navegador poètic.
 2. No pot modificar els enllaços incorporats a les frases del Navegador poètic.
 3. A cada pàgina no pot generar més d’un accés al Navegador poètic. (Per exemple, no pot mostrar més d’una frase simultàniament generada a l’instant.)

Badosa.com no pot comprometre’s a mantenir aquest servei indefinidament amb els continguts actuals o similars però sí garanteix que en cas que hagi de cancel·lar-lo servirà un contingut en blanc o un missatge advertint de la incidència però mai el substituirà per un altre contingut completament diferent.

Tingui en compte que algunes de les frases construïdes automàticament pel Navegador poètic poden ser adequades només per adults.

Paràmetres de l’API

Operació (o): En el cas del Navegador poètic, l’operació és np.

Idioma (l): En el cas del Navegador poètic, pot ser català (ca) o castellà (es).

Format del resultat (f): El resultat pot retornar-se en els següents formats:

Funció (callback): Aquest paràmetre és vàlid nomes quan el format és json. En aquest cas, el resultat del Navegador poètic és passat com argument de la funció especificada en el paràmetre callback.

Ancho (w): Aquest paràmetre és vàlid només quan el format és if. Es recomana un valor entre 160 i 300.

Color del requadre (c): Aquest paràmetre només és vàlid quan el format és if. Ha de seguir l’especificació RGB hexadecimal rrggbb (de 000000 —negre— fins a ffffff —blanc—).

Color del fons (bc): Aquest paràmetre només és vàlid quan el format és if (veure Color del requadre).

Color del títol (tc): Aquest paràmetre només és vàlid quan el format és if (veure Color del requadre).

Color del text (fc): Aquest paràmetre només és vàlid quan el format és if (veure Color del requadre).

Exemples d’ús

Exemples d’invocació

 1. Resultat en català en format XML:
  http://www.badosa.com/api/?o=np&l=ca&f=xml
 2. Resultat en català en format JSON:
  http://www.badosa.com/api/?o=np&l=ca&f=json
 3. Resultat en català en format JSON amb funció (callback):
  http://www.badosa.com/api/?o=np&l=ca&f=json&callback=lamevafuncio
 4. Resultat en català en format RSS:
  http://www.badosa.com/api/?o=np&l=ca&f=rss
 5. Resultat en català en format Javascript:
  http://www.badosa.com/api/?o=np&l=ca&f=js
 6. Resultat en català en format XHTML:
  http://www.badosa.com/api/?o=np&l=ca&f=html

Exemples d’inclusió de codi Javascript en una pàgina

 1. Inserció directa simple (obtenció únicament d’una frase)
  <script type="text/javascript"
      src="http://www.badosa.com/api/?o=np&amp;f=js&amp;l=ca">
  </script>
  Possible HTML
  <dl>
    <dt>Frase onírica del dia</dt>
    <dd>«<script type="text/javascript" src="http://www.badosa.com/api/?o=np&amp;f=js&amp;l=ca"></script>»</dd>
    <dd class="mes">Més frases a <a href="http://www.badosa.com/np/?l=ca">Badosa.com</a></dd>
  </dl>
  Possible CSS
  dl {
    font-family: verdana, sans-serif;
    font-size: 75%;
    width: 200px;
    border: 1px solid blue;
  }
  dt {
    font-weight: bold;
    background-color: blue;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 2px;
  }
  dd {
    margin: 0;
    padding: 5px;
  }
  dd.mes {
    margin-top: 0.5em;
    font-size: 90%;
    text-align: left;
    padding: 2px;
    border-top: 1px dashed blue;
  }
  dd a {
    text-decoration: none;
    color: black;
  }
  dd.mes a {
    text-decoration: underline;
    color: blue;
  }
 2. Inserció directa simple (obtenció de tot el requadre)
  <script type="text/javascript"
      src="http://www.badosa.com/api/?o=np&amp;f=if&amp;l=ca&amp;c=0000ff&amp;bc=ffffff&amp;tc=ffffff&amp;fc=000000&amp;w=200">
  </script>
 3. Inserció directa mitjançant resultat en format JSON i funció (callback)
  <script type="text/javascript">
  function f(json) {
   if(json.np.status.$t=="OK") document.write(json.np.q.$t);
  }
  </script>
  <script type="text/javascript" 
      src="http://www.badosa.com/api/?o=np&amp;f=json&amp;callback=f&amp;l=ca">
  </script>
 4. Modificació del contingut d’un element del DOM mitjançant resultat en format JSON i funció (callback)
  <div id="np"></div>
  <script type="text/javascript">
  function f(json) {
   if(document.getElementById){
    if(json.np.status.$t=="OK"){
     document.getElementById("np").innerHTML = json.np.q.$t;
    }
   }
  }
  </script>
  <script type="text/javascript" 
      src="http://www.badosa.com/api/?o=np&amp;f=json&amp;callback=f&amp;l=ca">
  </script>

Guardades

Premi el botó Guardar per afegir la frase actual i construeixi així el seu propi text a partir de les frases que proposa el Navegador poètic. El text es guardarà mentres no abandoni el Navegador poètic.

Frases guardades

...