Exemple de contingut que vostč pot inserir a la seva plana

A Badosa.com
Vostč pot inserir fŕcilment un requadre como el de l'esquerra a la seva plana. Sense haver de preocupar-se per mantenir cap vincle! Aquest contingut a més és dinŕmic (premi el botó Recarregar per veure com canvia la informació del requadre).

Tornar a la plana anterior.

Aquest és el codi per aconseguir-ho:

<!-- webbot bot="HTMLMarkup" startspan ---->
<style type="text/css">
<!--
  span.badosa-dot4 {display: none}
  span.badosa-header {font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,helv,sans-serif; font-size: 80%}
  span.badosa-title {display: block; margin-top: 0.5em; margin-bottom: 1em; font-weight: bold; font-family: arial,helvetica,helv,sans-serif; font-size: 80%}
  span.badosa-genre {display: block; font-family: arial,helvetica,helv,sans-serif;  font-size: 75%; text-align: right}
  span.badosa-author {display: block; font-family: arial,helvetica,helv,sans-serif; font-size: 75%; text-align: right}
-->
</style>
<table width="160" cellpadding="2" cellspacing="0" border="0" hspace="5" vspace="5">
<tr>
<td valign="top" bgcolor="#e0e0e0" align="center" width="100%">
<table border="0" width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tr>
<td bgcolor="#ffffcc" align="center">
<span class="badosa-header">A Badosa.com</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<script language="javascript1.1" src="https://www.badosa.com/js/server.pl?id=3&l=ct"></script>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<noscript>Badosa.com content requires a JavaScript-enabled browser</noscript>
<!-- webbot bot="HTMLMarkup" endspan ---->

Badosa.com Copyright © 2003 by Inlibris e. solutions, SL