English | Castellano | Català
http://www.badosa.com
RSS
Literary Publisher on the Internet since 1995
What’s new since
Powered by Inlibris.com
Badosa.com Update First: 24/11/95 • Last: 01/06/20 • Next: 01/07/20

Joan Segons (pseudònim) escriu narracions de tant en quant i actualment treballa (quan hi treballa) en la confecció d’una novel·la estranya. A banda de diverses «proses patètiques» (Edificar, Res i Vampirs), Segons ha publicat a Badosa.com els relats Cendra (no escric Fórmules) —VI Premi de Literatura Breu Vila de Mislata l’any 1996—, que parla d’algú que de sobte descobreix que s’ha mort perquè en el seu futur, literalment parlant, només hi haurà cendra; El monstre —relat inclòs, després de ser publicat a Badosa.com, dins el recull Alt risc. 13 contes d’humor negre d’editorial Laertes—, que tracta en clau sarcàstica del totalitarisme i de l’avui dia tan de moda globalització; i Mort i enterrament d’en Jesús Borratxo, que és un relat autobiogràfic extret de les memòries de l’autor.

Ebook Tota l’obra de Joan Segons publicada a Badosa.com està recollida en el llibre electrònic Cendra.

Follow RSS

To receive an alert when we publish more works, subscribe to Joan Segons’s channel.

Badosa.com cannot guarantee the accuracy of the information provided by the authors.

Joan Segons

Most popular

Real-time statistics

What you’re reading: most popular works this month.

Idea, design & development: Xavier Badosa (1995–2020)