English | Castellano | Català
http://www.badosa.com
RSS
Literary Publisher on the Internet since 1995
What’s new since
Powered by Inlibris.com
Badosa.com Update First: 24/11/95 • Last: 01/09/19 • Next: 01/10/19

Elisabet Carreras (Sabadell, 1979) compagina els estudis, l’afició per les sèries de televisió i la premsa del cor amb una ferma vocació literària. Escriu contes i poesia, tot i que reconeix que no hi dedica tan temps com caldria. Espera que la publicació a Badosa.com del seu relat Ànima d’hivern sigui l’agulló que l’esperoni a escriure... nulla dies sine linea.

Follow RSS

To receive an alert when we publish more works, subscribe to Elisabet Carreras’s channel.

Badosa.com cannot guarantee the accuracy of the information provided by the authors.

Elisabet Carreras

Have you read...?

Published at Badosa.com
The Iberian Horseshoe — A Journey. Table of Contents
A story by Steve Porter.
Idea, design & development: Xavier Badosa (1995–2019)