English | Castellano | Català
http://www.badosa.com
RSS
Editor literari a Internet des del 1995
Novetats des de
Motor d’Inlibris.com
Actualització de Badosa.com Primera: 24/11/95 • Darrera: 01/06/20 • Propera: 01/07/20
Poems of Exile
Per E. Murray RSS
Poesia • 787p • Anglès
A Hot January RSS / Juliol 1998
Llegir Descarregar la pàgina d’aquesta obra en format de llibre electrònic EPUB Descarregar la pàgina d’aquesta obra en format de llibre electrònic per a Amazon Kindle Afegir aquest títol a la meva biblioteca personal

From the Argentinian living in Switzerland E. Murray, six poems. Translated from Spanish by the author.

  • Je Fais Un Rêve / Dream Of French Love
  • I Still Have 5 Francs / Poem On My Birthday
  • She Read My Letter In The Living Room, Having A Coffee
  • Dream-come-true
  • And The Harmonica Remained Silent Too
  • Come Back On Tuesday
«I shall write this poem until you get naked

and hold it

in the middle of the night laughing:

what am I doing here

undressed?...»

Claus: nothing, francs, silence, tuesday

Aquesta col·lecció RSS

A Hot January és una col·lecció de poesia contemporània en anglès.

RSS

RSS

Accedeixi als continguts d’aquesta pàgina amb RDF Site Summary (RSS 1.0).

Necessita un lector d’RSS?

Altres opcions? Visiti el nostre ContentServer.

Concepció, disseny i desenvolupament: Xavier Badosa (1995–2020)