English | Castellano | Català
http://www.badosa.com
RSS
Editor literari a Internet des del 1995
Novetats des de
Motor d’Inlibris.com
Actualització de Badosa.com Primera: 24/11/95 • Darrera: 01/01/18 • Propera: 01/02/18
Opini amb absoluta llibertat. Sobre una obra publicada a Badosa.com, sobre un autor, sobre aquest lloc web, sobre el que vulgui. Segurament publicarem la seva opinió. Però només si vostè vol. Tots els camps són opcionals.
Podem publicar la seva opinió?

Ha llegit...?

Publicat a Badosa.com
Bestiola de subsòl. Índex
Una narració escrita per Joan Josep Camacho Grau.
Concepció, disseny i desenvolupament: Xavier Badosa (1995–2018)